Kesäaktiviteetit

Pohjoinen

Nauttikaa lämpenevistä päivistä yhdessä liikkuen. Lähtekää rannalle pallon ja frisbeen kanssa ja keksikää eri pelejä ja lajeja, joita voitte pelata rantavedessä. Soutu ja melominenkin on erinomaista liikuntaa. Sateen sattuessa uimahallissa voi kokeilla perinteisen uinnin ja vesijuoksun lisäksi vesi- tai uppopalloa. Kokeilkaa eri lajeja ja löytäkää liikunnan riemu!

Jokamiehen oikeudet

Miettikää jokamiehenoikeuksia myös vesistöjen kannalta. Mitkä oikeudet ja velvollisuudet on kalastajalla tai veneilijällä? Katso tietoa Reppu-kirjasta sivulta 170 kohdasta ”Jokamiehenoikeudet” ja verkosta osoitteesta: www.ymparisto.fi/jokamiehenoikeudet.fi.

Uimataito on ehdoton juttu! Käykää hiomassa uimataitoa uimahallissa ennen vesistöjemme lämpenemisetä ja käykää läpi Suomen Partiolaisten turvallisuusmääräykset vesillä. Se on turvallisen vesillä liikkumisen perusta.

Länsi

Lokikirja on laivoilla pidettävä päiväkirja. Lokikirjan alkuperäinen tarkoitus oli kirjata tasaisin aikavälein laivan nopeus, josta voitiin päätellä kuljettu matka. Tätä tietoa tarvitaan laivan sijainnin määrittämiseen navigoitaessa. Samoin lokikirjaan merkitään kaikki laivalla olijat. Lokikirjan kirjoittamiseen on viralliset ohjeet. Voitte myös soveltaa lokikirjan pidon ohjeita omalla retkellänne (vaikka ette olisikaan vesillä). Kirjatkaa retkilokikirjaanne esimerkiksi mukana olijat, lähtöaika- ja paikka, arvioikaa nopeutenne, kirjatkaa matkan varrelta tauot ja luontohavainnot sekä paikkojen nimiä.

Veneillessä on hyvä tietää, että kuka väistää ja ketä. Väistämissäännöt ovat tärkeät varsinkin purjehtiessa ja pienillä aluksilla liikuttaessa.

Kaikki yhdessä liikkumaan!