Kevätaktiviteetit

Etelä

Tutustukaa kunnolla heittoköyteen. Heittäkää, vyyhdetkää ja leikkikää pelastamista sillä. Mitä tutummaksi heittoköyden käyttö tulee sitä helpompi sitä on käyttää tosi tilanteessa. Talvella voi kokeilla esimerkiksi jäällä heittoköydellä pelastamista ja kesäleirillä oikeasti vedestä. Valmistakaa vartiolle myös oma köysi, jonka pidätte aina retkillä mukana.

Tutustukaa erilaisiin kelluntapukineisiin ja miettikää missä tilanteessa kannattaa valita mitkäkin liivit. Selvittäkää myös, mistä tunnistaa laadukkaat ja turvalliset liivit ja mitä niiden CE-merkinnät tarkoittavat.

Merenkulun viitat voivat olla seikkailijoille jo tuttuja sudenpentuajoista. Kerratkaa tai opetelkaa lateraali- ja kardinaaliviittojen tarkoitukset ja askarrelkaa itselle viittoja, joiden avulla voitte harjoitella kulkemista.

Itä

Käyttäkää lämmin kevätpäivä joen tai ojan ”ylistysvälineen” tekemiseen ja kokeilkaa sen toimivuutta käytännössä. A-pukin tai donitsin avulla vesistön ylityksestä voi selvitä kuivin nahoin.

On erittäin tärkeää osata toimia hätätilanteessa. Yksi vesillä liikkumisen yleisimpiä hätätilanteita on se, kun joku putoaa veneestä ja hänet pitäisi saada nostettua sinne takaisin. Näitä tilanteita kutsutaan mies yli laidan- tilanteiksi, eli man over boat, josta tulee lyhenne MOB. Mitä enemmän näitä tilanteita harjoitellaan sitä nopeammin ja varmemmin niistä selviydytään, kun on tosi kyseessä.